Status prawny

Przedszkole  Nr  5 w Opocznie jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej podległą Urzędowi Miejskiemu
w Opocznie i działa na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty tekst jednolity (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572) z późniejszymi zmianami)
  2. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz.U. Z 2006r. Nr 97, poz. 674 tekst jednolity z późniejszymi zmianami).
  3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001r. Nr 61, poz. 624 z późniejszymi zmianami).
  4. Uchwały Nr I/9/91 Rady  Gminy i Miasta  w  Opocznie z dnia 25 lutego 1991r. w sprawie przejęcia finansowania przedszkoli
  5. Statutu Przedszkola Nr 5 w Opocznie

Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Opoczno.
Nadzór pedagogiczny sprawuje Łódzki Kurator Oświaty.

Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole nr 5 w Opocznie
odpowiada: Aneta Zięba
data: 19-02-2018
wytworzył: Aneta Zięba
data: 19-02-2018
data: 19-02-2018
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  • 09-12-2016 - Edycja treści
  • 12-04-2016 - Edycja treści
  • 12-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0
  • 09-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0
  • 01-06-2012 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 659