Zestaw programów i podręczniki

Podstawę prawną dopuszczenia do użytku Przedszkolu Nr 5 w Opocznie programów wychowania przedszkolnego stanowią:

 • art.22a, ust. 2 i 2b Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
 • § 2 ust. 1,3 i 4, § 3 ust 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej z dnia 8 czerwca 2009 roku w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. z 2009r. Nr 89, poz.730),

Program wychowania przedszkolnego dopuszcza do użytku w przedszkolu Dyrektor Przedszkola na wniosek nauczyciela, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
Program wychowania przedszkolnego może być dopuszczony do użytku w Przedszkolu, jeżeli:

 1. stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17), lub zadań, które mogą być realizowane w ramach zajęć dodatkowych, określonych w przepisach w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół;
 2. zawiera:
  • szczegółowe cele kształcenia i wychowania,
  • treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,
  • sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy zależności od potrzeb i możliwości dzieci,
  • metody przeprowadzania analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna);
  • jest poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym.
Dopuszczone do użytku w przedszkolu programy stanowią zestaw programów wychowania przedszkolnego.

Zestaw programów wychowania przedszkolnego dopuszczonych do użytku w Przedszkolu Nr 5 w Opocznie w roku szkolnym 2013/14.

Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole nr 5 w Opocznie
odpowiada: Halina Ceglarska
data: 10-04-2015
wytworzył: Halina Ceglarska
data: 10-04-2015
data: 10-04-2015
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 29-09-2012 - Edycja treści
 • 27-09-2012 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 539