Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe prowadzone w Przedszkolu Nr 5 w Opocznie nieodpłatnie:

 • Język angielski - dla wszystkich grup wiekowych, zajęcia prowadzone 2 razy tygodniowo w wymiarze dostosowanym do wieku dzieci (tj. od 10 do 35 minut), a także w sytuacjach okazjonalnych w czasie pobytu w przedszkolu 
 • Religia - dla dzieci 6 letnich w wymiarze 2 zajęć 30 minutowych tygodniowo („Kocurki”)
 • Przedszkolak artystą - dla wszystkich dzieci w wymiarze 1 zajęcia tygodniowo trwającego do 30 minut
 • Gimnastyka buzi i języka - zajęcia usprawniające aparat mowy, dla wszystkich dzieci w wymiarze 2 zajęć ok. 15 minutowych tygodniowo
 • Zabawy sportowe - dla wszystkich dzieci w wymiarze 1 zajęcia tygodniowo trwającego do 30 minut
 • Ruch, muzyka taniec - dla wszystkich dzieci w wymiarze 1 zajęcia tygodniowo trwającego do 30 minut
 • Mały ogrodnik - prace w ogrodzie dydaktycznym w oparciu o program „Ogród w czterech odsłonach” związane tematycznie z daną porą roku dla wszystkich dzieci organizowane w miarę potrzeb zgodnie z kalendarzem roku oraz planem pracy dydaktyczno wychowawczej
 • „Na ludowo” – taniec śpiew rękodzieło zajęcia organizowane okazjonalne w związku ze świętami i kalendarzem imprez, organizowane dla dzieci 6 letnich i pięcioletnich („Misie” i „Kocurki”)
 • Przedszkolaki gotują dla dzieci 4, 5 i 6 letnich w wymiarze 1 zajęcia tygodniowo trwającego do 30 minut („Pszczółki” „Misie” i „Kocurki”)
 • Nauka pływania w formie zabaw i ćwiczeń dla dzieci. Zajęcia na pływalni dla dzieci 5 i 6 letnich w wymiarze 1 zajęcia tygodniowo trwającego do 30 minut. W zajęciach mogą uczestniczyć tylko dzieci zakwalifikowane, spełniające warunki: wzrost minimum 110 cm, pisemna zgoda rodziców na udział dziecka w zajęciach, przygotowane przez rodziców do zajęć w danym dniu (kostium, czepek…itd.) Na pływalnię oraz z pływalni dzieci są dowożone autokarem.

Wszystkie zajęcia tematyką, sposobem prowadzenia oraz czasem ich trwania dostosowane są do wieku i możliwości dzieci. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez nauczycieli Przedszkola.

Zajęcia dodatkowe organizowane w Przedszkolu finansowane ze środków Rady Rodziców:

 • Rytmika - dla wszystkich grup wiekowych - 1 zajęcie 25 min. tygodnowo
 • Taniec - Pszczółki, Misie i Kocurki - 1 zajęcie 25 min. tygodniowo
 • Spotkania teatralne - dla wszystkich grup wiekowych - 1 raz w miesiącu
 • Audycje muzyczne - dla wszystkich grup wiekowych - 1 raz w miesiącu
Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole nr 5 w Opocznie
odpowiada: Halina Ceglarska
data: 09-12-2016
wytworzył: Halina Ceglarska
data: 09-12-2016
data: 09-12-2016
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 12-04-2016 - Edycja treści
 • 10-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 495